Sedm taktik, kterými se vás novináři mohou pokusit zmanipulovat

| 23/10/2014 | 0 Comments

…A jak se s nimi vypořádat jako hvězda


munteanPřiznávám. Když jsem byla reportérkou Czech Business Weekly a chtěla jsem získat nějakou informaci, udělala bych (téměř) cokoli, abych ji získala. Nikdy nepodceňujete houževnatost novináře, kterého tlačí uzávěrka a který je přesvědčen, že zastupuje hlas lidu, který má právo vědět, nebo je přesvědčen, že něco tajíte. Pro pravého zástupce médií totiž není nic lákavějšího než vůně dobrého příběhu.

Dobré příběhy mají dynamiku: konflikt, emoce a, čas od času, lidi, kteří ze sebe dělají blázny.

Novinařina samozřejmě má legální a etická omezení. Nicméně jsou pravidla a jsou pravidla. A některá pravidla mohou být někdy porušena, obzvláště pokud je novinář pod velkým tlakem, nezískal pořádné vzdělání, nebo prostě nepochopil, v čem spočívá profesní etika.

Takže, co můžete udělat proto, abyste v případě, že budete součástí dobrého mediální příběhu, skončili na vítězné straně? Zde je pár příkladů, ve kterých jsou hranice mezi etickým a neetickým chováním médií rozmazány.

  1. Téma vybráno, téma zapomenuto.

Často se stane, že si novinář domluví rozhovor a na vaši žádost vám předem poskytne seznam témat, která chce probrat. Stává se také, že si během rozhovoru uvědomíte, že se vás ptá na nějaké jiné, citlivé téma. Je příliš pozdě, abyste rozhovor zrušil: co uděláte? Pokud se s novými tématy cítíte pohodlně, pokračujte. Pokud ale novinář zjevně zneužívá domluvený rozhovor k tomu, aby vás donutil mluvit o něčem, na čem jste se předem nedomluvili, elegantně jeho pokus odmítněte. Můžete například říci, že jste na toto konkrétní téma nepřipravili a nemůžete proto mluvit o detailech. Pokud toto nezabere, protože jste generální ředitel / politik, který by detaily znát měl, pokuste se co nejelegantněji vrátit k vašim preferovaným tématům (vzpomínáte si na neocenitelné techniky oslích můstků?). Krizové scénáře jsou součástí každé slušné přípravy na rozhovor. Pokud víte, že máte ve skříni mnoho kostlivců, prokažte si laskavost a zamluvte si nějaký mediální trénink, než se rozhodnete usednout do horkého křesla.

  1. Na záznam / mimo záznam

Jednou z nejoblíbenějších technik investigativních novinářů je povzbuzovat lidi, aby mluvil za jakýchkoli okolností. Můžou vám dokonce slíbit, že to, co řeknete, bude mimo záznam. Co tím ale ve skutečnosti mohou myslet je, že nepoužijí vaše jméno, ale danou informaci v článku použijí. Ujistěte se, že vy i novinář chápete výraz off the record stejným způsobem. Pro vaše pochopení: On the record = vše bude zveřejněno, včetně vašeho jména, vaší funkce a jména vaší firmy. On background = informace bude zveřejněna, ale vaše jméno s ní nebude spojeno. On deep background = novinář použije informaci, ale nezmíní žádné zdroje. Off the record = informace nebude zveřejněna za žádných okolností.

  1. Několik otázek v jedné.

Tím, že vám novinář položí několik otázek najednou, může dosáhnout toho, že vaše odpověď bude jen částečná a čtenář může získat dojem, že jste některou část odpovědi vynechal schválně. Když dostanete několik otázek naráz, poznamenejte si všechny témata a odpovídejte na ně postupně. Než budete pokračovat, zeptejte se novináře, zda jste nějakou část jeho otázky neopomněl a odpověděl jste na vše.

  1. Nadměrná agresivita, přerušování a předčasné závěry

Pokud pocházíte z Rumunska, není pro vás neustálé přerušování žádnou novinkou: je to součást našeho románského dědictví. Nicméně pokud vám někdo neustále skáče do řeči, když se snažíte něco říct, interpretuje to, nedává vám možnost cokoli vysvětlit, nebo na vás zvyšuje hlas, je to nepříjemné – obzvlášť pokud se to odehrává před televizní kamerou. To nejhorší co můžete v takové situaci udělat je zrcadlit toto agresivní chování. Ve skutečnosti, mnoho novinářů vědomě provokuje zdroje, o kterých ví, že jsou prchlivé, aby veřejnosti odhalili tuto část jejich osobnosti. Nenechte se vtáhnout do eskalujícího agresivního dialogu. Sdělte jasně svůj vzkaz, dívejte se novináři do očí a dýchejte. Za minutu to stejně skončí. Ale teď, když jste stále v tom, komunikujte důstojně.

  1. Detaily, detaily.

Pokud téma rozhovoru zahrnuje mnoho faktů a čísel, ujistěte se, že máte po ruce list papíru s těmito fakty a čísly, obzvláště pokud bude rozhovor vysílán naživo. Pokládáním detailních otázek nebo citováním čísel, která vás mohou překvapit, vás může dobře připravený novinář nachytat na švestkách.

  1. Délka pozornosti kratší než vteřina

Pod tlakem internetu a potřeby vytvářet více obsahu se délka pozornosti novinářů stále zkracuje. V zásadě se během rozhovoru soustředí pouze na jedinou věc: vaše slova, která mohou být použita v článku. Pálením jedné otázky za druhou a častým střídáním témat vás novinář může vtáhnout do nepříjemného závodu s časem. Držte se svých vzkazů a nikdy neztrácejte ze zřeteli váš cíl: proč jste se s novinářem vlastně rozhodl sejít.

  1. Názory: med na chytání poletujících much

Někdy novinář také může vyslovit názor, aby otestoval vaši reakci. Obzvláště pokud jste „on the record“, vyslovujte pouze takové názory, za kterými si můžete stoprocentně stát i v budoucnu.

Pokud se dobře připravíte, zvládnete jakékoli setkání s médii a dokážete ho proměnit ve svoji výhodu. Pochopení toho, jak novináři přemýšlejí a jednají je základní dovedností každého lídra. Mediálního leadershipu dosáhnete za určitou cenu: někdy se musíte postavit vašim nejtemnějším démonům, abyste získali pokrytí v hlavním čase. Přesto to stojí za to. Síla médií není pro každého: je pouze pro ty, kdo si troufnou.

 

Autor: Cristina Muntean

Tags: , , ,

Category: Cristina Muntean, PŘISPĚVATELÉ