Založení s.r.o. – chci podnikat a nevím jak na to

Mnoho z nás už někdy přemýšlelo o založení s.r.o. a vlastním podnikání, ale možná se pak dalo odradit představou, že je to dozajista komplikované a složité. Přitom založit s.r.o. si může úplně každý, ačkoli je pravdou, že to samozřejmě obnáší mnoho administrativy a papírování. Společnost s ručením omezeným, kde společníci ručí za dluhy společnosti pouze do výše nesplacených vkladů, je v současné době nejoblíbenější formou podnikání a většina začínajících podnikatelů sahá právě po ní.

Založení s.r.o. – základní postup

Chcete-li se vrhnout do podnikání formou s.r.o. je dobré vědět několik základní informací jak si s.r.o. založit. Společnost s ručením omezeným je upravena především v zákoně číslo 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a dále též obecně v občanském zákoníku.

Tyto dva zákony vymezují vznik společnosti jako dvoufázový. Nejprve se společnost zakládá sepsáním tzv. zakladatelského právního jednání, kterým je buď společenská smlouva, bude-li mít v s.r.o. více společníků, anebo zakladatelská listina, zakládáte-li ji pouze sám jako jediný společník.

Druhou fází je pak zápis do obchodního rejstříku soudem či notářem, kterým společnost vzniká v právním slova smyslu.

Co se týče sepsání zakladatelského dokumentu, je nutné, aby měl formu veřejné listiny neboli notářského zápisu. Je tedy zapotřebí k tomuto úkonu navštívit libovolného notáře, což samozřejmě není zadarmo.

Zákon stanovuje, co přesně má společenská smlouva obsahovat. Jedná se různé základní náležitosti nově vzniklé společnosti jako: obchodní firma společnosti (zjednodušeně název, pod kterým budete podnikat), sídlo společnosti, předmět podnikání, výše základního kapitálu a vkladů do společnosti, určení společníků včetně jejich identifikace a podílů, počet jednatelů, způsob jednání za ni a další.

Co se týče sídla, můžete si ho zvolit libovolně stejně jako název. U sídla je však třeba mít k místu, kde sídlo bude potřebná oprávnění a u názvu si zase musíte pohlídat, aby nebyl klamavý nebo zaměnitelný.

Kromě toho je také třeba vyrazit do banky a založit si účet správce vkladů, na který se budou splácet nepeněžité vklady do společnosti. Správce vkladů, na jehož jméno bude účet vedený, je také třeba si určit ve společenské smlouvě.

Zápis do obchodního rejstříku aneb už je skoro hotovo

Pokud máte výše zmíněné náležitosti řádně sepsané, je nutné zapsat společnost do obchodního rejstříku. To provádí příslušný Krajský soud anebo i notář. Návrh se podává na předepsaném formuláři a je třeba k němu přiložit další dokumenty jako například výpis z katastru nemovitostí a souhlas vlastníka dokládající vaše právo k nemovitosti, kde bude zapsané sídlo společnosti, dále též potvrzení vydané bankou o složení vkladů a jejich výši a oprávnění k zvolenému předmětu podnikání dle živnostenského zákona.

Pokud máte vše v pořádku, rejstříkový soud vaší žádosti vyhoví a bez dalšího provede zápis do obchodního rejstříku.

Jak je zřejmé založení s.r.o. je proces, který není úplně jednoduchý. Nemáte-li čas ani energii ho absolvovat a pouštět se do obíhání úřadů a studia právní úpravy, je zde ještě možnost zakoupit si hotovou ready made společnost a rozjet podnikání, co nejdříve. Na trhu je celá řada firem, které tyto služby zařídí, a tak dokonce můžete být vlastníkem své první s.r.o. několika kliknutími online. Ať už se rozhodnete jakkoli hlavní je především neváhat a pustit se do podnikání s chutí a elánem.