Průmyslové PC jako mozky chytrých továren

Už několik let se mluví o čtvrté průmyslové revoluci, jejíž nedílnou součásti samozřejmě je průmyslové PC v různých podobách. Právě počítače tvoří jádro inteligentní továrny. Tento segment i do budoucna slibuje obrovský rozvoj. Dá se říci, že zatím jsme v tvorbě chytrých továren teprve na začátku cesty. Objevujeme možnosti, průmyslové počítače nám je pomáhají hledat. Ovšem pro chytré továrny budou nezbytné opravdu supervýkonné počítače.

Obsah

Průmyslové PC bývají ušitá na míru

Jaké počítače budou za pár let řídit chytré továrny? Vývoj naznačuje, že nepůjde o žádná sériově vyráběná univerzální počítače ve velkém počtu kusů. Je mnohem pravděpodobnější, že půjde o velice sofistikovaná zařízení doslova a do písmene ušitá konkrétnímu zákazníkovi a jeho potřebám na míru. Zkrátka a jednoduše pomocí online konfigurátoru si zákazník sestaví z komponent takové průmyslové pc, které přesně vyhoví požadavkům pro výrobu v jeho továrně. Nebude tam nic navíc, co nebude potřebovat, pouze součástky, které využije pro řízení výroby.

Stroje si budou neustále vyměňovat data

Samozřejmě je nutné nejprve otestovat, zda je konfigurace takového pc vůbec ve skutečnosti proveditelná a bude v praxi fungovat. Pokud ano, nic nebrání tomu, vyrobit sofistikované pc, které bude v chytré továrně mít na starosti určitý úsek výroby, nebo dokonce celou výrobu. Koncepce chytré továrny je samozřejmě postavena na tom, že stroje mezi sebou dokážou komunikovat. Není proto vyloučeno, že takových počítačů na míru bude v jedné továrně mnohem více a budou si neustále mezi sebou vyměňovat data a vyhodnocovat je. Na základě výsledků vyhodnocení potom budou okamžitě upravovat situaci ve výrobě.

Cílem je jedna homogenní síť

Výroba bude kompletně propojená od zadání a zpracování objednávky až po expedici hotových výrobků. Půjde přitom o propojení horizontální i vertikální. Průmyslové počítače mezi sebou budou komunikovat v rámci jedné propracované a efektivně zorganizované homogenní sítě. V současnosti totiž v mnoha podnicích existuje větší nebo menší počet sítí, které jsou spolu tu více, tu méně efektivně spojeny. To je velká chyba. Právě ve spojích těchto sítí to totiž mnohdy vázne a vznikají velké potíže.

Komunikace probíhá všemi směry

Když se ale všechna průmyslová pc ve firmě propojí s řízením skladové logistiky, přípravou výroby, kontrolou kvality i expedicí a vznikne jediný efektivní systém, teprve potom vše může bezchybně fungovat. Komunikace pak bude probíhat decentralizovaně a všemi směry. Prostě roboti řízení počítačem si budou mezi sebou povídat a vzájemně se upozorňovat na případné problémy a nestandardní situace ve výrobě a řešit je. Dokonce sami roboti či stroje si třeba budou moci objednat další materiál, nebo upozornit na to, že nutně potřebují opravu.

Výroba v podstatě bez zásahu člověka

Díky tomu se dá efektivně předcházet chybám ve výrobě a šetřit čas. Získaná data z neustálé komunikace se totiž využijí k další optimalizaci výroby. Základem bude i to, že materiály, suroviny i polotovary budou vždy k dispozici „just in time“, tedy přesně ve chvíli, kdy jsou potřeba. Není vyloučeno, že ho budou dopravovat autonomní vozítka. I správné načasování dodávek materiálu je záležitostí počítačového řízení. Senzory zároveň provádějí nepřetržitou kontrolu kvality, aby odchylky od ní byly nulové. Zkrátka celý proces výroby bude probíhat naprosto automaticky v podstatě bez zásahu lidí, kteří budou na všechno zpovzdálí dohlížet zpoza monitorů průmyslových počítačů a vše kontrolovat. Že to ale chce opravdu výkonné stroje? Žádný strach, i my se máme čím chlubit!

Slavomír Dušek