• Domov
  • Novinky
  • Co vám přinese off-page SEO neboli zpětné odkazy mimo domovské www?

Co vám přinese off-page SEO neboli zpětné odkazy mimo domovské www?

Správný podnikatel se vždy ptá, co získá placenou optimalizací svého webu. Neutrácí bezhlavě, ale snaží se finance investovat do takových prostředků internetového marketingu, které se mu vrátí v podobě většího zisku. Jednoznačná trefa do černého je přitom off-page SEO. Zpětné odkazy vedoucí z různých míst v síti na mateřské stránky totiž zlepšují jejich umístění ve vyhledávačích. Posuďte sami, jestli by systematické budování odkazového profilu neprospělo i vašemu online projektu.

Obsah

Proč se část SEO soustředí na zpětné odkazy

Všechny metody optimalizace stránek ovlivňují jejich přirozenou návštěvnost. Pomocí technického, obsahového a odkazového SEO docílí expert přesunu webovek třeba z desáté stránky ve výsledku hledání na některou z předních příček. Tím se zásadně mění počet uživatelů, kteří se na www podívají. Průměrná míra prokliku z přednostně uvedených odkazů bývá až o 90 % vyšší, než ze zapadlých postů. Se stoupajícím počtem návštěvníků se pak úměrně zvyšuje také pravděpodobnost, že si u nás někteří okamžitě nebo časem nakoupí. Odborně pak hovoříme o rostoucí prodejní konverzi stránek, jinými slovy o větším počtu rezervací či objednávek. Efektivní způsob, jak tedy docílit maximálního hospodářského výsledku, představují právě on-page optimalizace a linkbuilding čili off-page SEO, které rozvíjí zpětné odkazy.

SEO a registrace zpětných odkazů do katalogů

První krok při off-page optimalizaci spočívá v zaevidování společnosti do firemních online katalogů. Základní zápis bývá gratis a bezplatně tak v kontaktech získáte link směrující uživatele na naše domovské www. Z domácích platforem stojí za zmínku určitě Firmy.cz na Seznamu, které právě spouští portál s představením jednotlivých služeb. Ze zahraničních platforem si neváhejte vytvořit firemní profil na Googlu.

SEO a výměna zpětných odkazů

Když si platíte SEO experta, někdy vám zprostředkuje reciproční spolupráci s tématicky podobnými stránkami. Funguje to tak, že na své www umístíte zpětný odkaz na partnera a on udělá to samé. Při uzavírání těchto “bártrů” buďte ale opatrní a propojte se jen s hodnotnými weby. Podvodného SEO se od počátku vyvarujte. Když se totiž proklik k vám na web objeví na odkazových farmách nebo na stránkách s částečně nelegálním obsahem, vysloužíte si pouze trestné body. Propad vašich stránek ve vyhledávačích nebo tvrdší formy penalizace pak na sebe nenechají dlouho čekat.

SEO a zpětné odkazy v PR článcích

Poslední velmi efektivní způsob, jak v rámci SEO šířit vlastní zpětné odkazy, spočívá v publikovní takzvaných PR článků na cizích portálech. Platformy vhodné právě pro vás poznáte tak, že se na nich pohybuje vaše cílová skupina, kterou chcete oslovit.

Obsah PR příspěvků by měl být smysluplný, užitečný a měl by používat klíčová slova, která potenciální zákazníci píší do vyhledávačů. Tím vším jste pak schopni přitáhnout na vaše stránky pozornost toho správného internetového publika.

Připomeňme si ještě na závěr, že by uvedené off-page SEO alias budování zpětných odkazů, mělo vždy navazovat na on-page optimalizaci stránek. Pokud si přímo na webu necháte technické chyby například v kódování či responzivitě, nepřinese vám ani špičkový odkazový profil valný užitek. Stejně důležitá je též optimalizace psaných informací, aby webové vyhledávače považovaly vaše www za adekvátní odpověď na dotazy uživatelů. Chápejte proto SEO jako komplex činností, které se synergicky doplňují. Máte-li ještě nejasnosti ohledně zpětných odkazů, zeptejte se nás v komentářích.

Slavomír Dušek