• Domov
  • Nezařazené
  • Pavel Jirák: soukromé spoření na penzi musí být běžnou součástí našeho života

Pavel Jirák: soukromé spoření na penzi musí být běžnou součástí našeho života

Od počátku roku mají Češi více možností, jak spořit na svou penzi. Nové produkty ve II. a III. pilíři penzijního systému umožňují spořit do různých fondů s různými investičními instrumenty a hlavně: otevírají cestu jak dále omezit závislost na státem vyplácených penzích. Jedním z nejspolehlivějších partnerů pro spoření na penzi je dlouhodobě skupina Komerční banky. O nových možnostech spoření jsme si proto povídali s Pavlem Jirákem, předsedou představenstva KB Penzijní společnosti a zároveň členem prezidia Asociace penzijních fondů ČR.

 

Více než 520 tisíc obyvatel České republiky znalo jako svého partnera pro spoření na penzi Penzijní fond Komerční banky. Proč došlo se začátkem roku ke změně na KB Penzijní společnost?

V souladu se zákonem danými pravidly došlo v rámci penzijní reformy na přelomu roku k transformaci Penzijního fondu Komerční banky na KB Penzijní společnost. Mimo jiné tak byl oddělen majetek účastníků, kteří u nás spoří, od majetku samotné společnosti. Účastníci a příjemci dávek z Penzijního fondu KB se tak ze zákona stali účastníky Transformovaného fondu KB Penzijní společnosti a nadále spoří či pobírají dávky podle původně platných smluv a podmínek.

Noví zájemci o spoření již uzavírají smlouvy o spoření ve II. a III. pilíři podle nových pravidel s KB Penzijní společností. Mohou využít některých nových výhod, jako je volba investiční strategie a možnost ovlivnit výši potenciálního výnosu svých úspor.

 

Začněme tedy pěkně po pořádku. Jak vlastně funguje II. pilíř a jaké jsou jeho hlavní výhody?

II. pilíř je založen na takzvaném opt-out, neboli vyvedení části odvodů na sociální pojištění ze státem provozovaného I. pilíře do dobrovolného II. pilíře (konkrétně se sníží odvody na sociální pojištění z 28 % z hrubé mzdy na 25 % a 3 % se odvedou do II. pilíře, který spravují penzijní společnosti). To vše za předpokladu, že k uvedeném třem procentům účastník přidá další 2 % ze své hrubé mzdy. Cílem tohoto nastavení je motivovat občany k tomu, aby si sami spořili v penzijní společnosti a vytvářeli si tak další zdroj pro financování své penze.

Výhodou spoření ve II. pilíři je fakt, že 3 % ze své hrubé mzdy neodvedete státu, ale spoříte je sami sobě na svůj individuální účet. Naspořené peníze budou v budoucnosti vaše, nebo je získají vaši dědici. Čím více naspoříte, tím vyšší bude vaše penze vyplácená z II. pilíře.

 

Média také informovala o hrozbách opozičních stran, že II. pilíř v případě vítězství ve volbách zruší. Nemusí se obávat občané o své úspory, pokud do II. pilíře vstoupí?

Naším úkolem je přesvědčit občany, že se spoření na penzi musí stát běžnou součástí rodinného finančního plánování. V budoucnosti může dojít k určitým korekcím konkrétních parametrů spoření na penzi, ale zrušení II. pilíře by při pohledu na demografický vývoj a vývoj veřejných financí bylo velmi nezodpovědné.

Jsem proto přesvědčen, že ke zrušení II. pilíře nedojde a jakákoli hrozba znárodnění úspor je podle mě nemyslitelná a protiústavní. I pokud by ke zrušení – čistě hypoteticky – došlo,  účastníci II. pilíře by v žádném případě nepřišli o  naspořené prostředky. Předpokládám, že by byly všechny převedeny do III. pilíře (což by bylo velmi výhodné i přes snížení státního důchodu), nebo by byla 3 % vrácena zpět do I. pilíře a 2 % včetně výnosů by byla převedena do III. pilíře.

 

Může do II. pilíře vstoupit každý občan České republiky, tedy i podnikatel, který není zaměstnancem?

Do II. pilíře mohou samozřejmě vstoupit i podnikatelé, protože si stejně jako zaměstnanci mohou snížit o 3 % povinné odvody na důchodové pojištění do I. pilíře, ze kterého stát vyplácí současné důchodce, a spořit si tak na svou penzi. Důležité je také hledisko věku – občané starší 35 let se musí pro vstup do II. pilíře rozhodnout do 30. června letošního roku. Občané mladší 35 let mohou do II. pilíře vstoupit nejpozději v roce, kdy  dosáhnou věku 35 let.

 

A co III. pilíř, je i nadále pro občany výhodný?

III. pilíř důchodového systému patří k nejvýhodnějším finančním produktům na českém trhu. Možnost volit investiční strategii, získat podporu státu až 230 korun měsíčně a snížit si daňový základ, ale i čerpat příspěvky zaměstnavatele, dělají ze spoření ve III. pilíři nejvýhodnější finanční produkt, který je vhodný pro každého.

 

Řada účastníků již ve III. pilíři spoří do původních, nyní transformovaných fondů. Dotkne se jich nějak změna v pravidlech vyplácení státní podpory?

Klienti by měli jednoduše zvýšit svůj měsíční příspěvek tak, aby v horším případě o státní podporu nepřišli (nově je nutné spořit alespoň 300 Kč měsíčně), nebo aby ji v lepším případě čerpali v maximální možné výši (při měsíční úložce alespoň 1.000 Kč), případně aby v plné míře využili i daňových úlev a spořili si měsíčně 2.000 Kč.

 

Fondy ve II. i III. pilíři umožňují nově klientům vybírat rizikový profil svého spoření. Není to pro většinu obyvatel příliš složité a možná i příliš rizikové?

Máte pravdu, v obou pilířích se mohou klienti rozhodovat, jak mají být jejich peníze investovány. Výhodou pro klienty je fakt, že mohou získat zajímavé výnosy a vybírat si poměr rizika a potenciálního výnosu podle svého věku, investičních cílů i výše příjmů. Zvolený způsob investování je možné kdykoli bezplatně změnit.

KB Penzijní společnost si plně uvědomuje, že se velká část občanů nechce nebo nemůže o své spoření aktivně starat a sledovat pravidelně vývoj na finančních trzích. Rozhodli jsme se proto v obou dobrovolných pilířích nabídnout 3 „typové“ strategie spoření životního cyklu (růstovou, vyváženou a konzervativní), sestavené v závislosti na vztahu klienta k riziku a na jeho věku. Navíc jsme připravili řadu dalších služeb, které spoření zjednoduší. Například zajistíme postupné snižování rizika v portfoliu klienta s blížícím se věkem odchodu do důchodu nebo tzv. vybalancování podílu jednotlivých fondů v portfoliu, pokud se vlivem vývoje kapitálových trhů odchýlí od předem dohodnutého rámce.

 

V čem taková strategie životního cyklu spočívá?

V průběhu desítek let spoření se mění vaše příjmy, vztah k riziku i požadovaný výnos. Když vám zbývá do důchodu několik desítek let, můžete více riskovat s cílem získat vyšší výnos. V období  před důchodem však uvítáte konzervativnější strategii, která zachová hodnotu vašich úspor i v době nepříznivého vývoje finančních trhů. Protože každý občan není odborník na investice, připravila KB Penzijní společnost strategie životního cyklu, které hlídají podobná pravidla za vás.

Zjednodušeně řečeno tedy díky strategii životního cyklu od KB Penzijní společnosti dochází v portfoliu účastníka automaticky k přeskupování investic s blížícím se odchodem do důchodu. S postupem času se snižuje podíl akcií ve prospěch bezpečných dluhopisů a nástrojů peněžního trhu.

 

Účastníci penzijního připojištění pozitivně hodnotili garanci návratnosti prostředků. Připravujete něco podobného i pro nové klienty.

Při přípravě nabídky nových produktů jsme si byli velmi dobře vědomi, že se celá řada účastníků rozhodla uzavřít penzijní připojištění právě z důvodu garance nezáporného zhodnocení prostředků. Proto je v naší nabídce ve III. pilíři i KB zajištěný účastnický fond, který zajišťuje nejen návratnost naspořených prostředků, ale i nejvyšší hodnotu penzijní jednotky v horizontu 10ti let.

BOX:

 

Proč spořit s KB Penzijní společností?

 

Všem účastníkům, kteří si letos uzavřou smlouvu ve II. pilíři, nebude po celý rok 2013 účtovat KB Penzijní společnost poplatek za správu aktiv ani poplatek za zhodnocení prostředků. A dále?

 

  • KB Penzijní společnost patří k největším společnostem na trhu poskytujícím penzijní produkty. Vznikla transformací Penzijního fondu Komerční banky a spravuje majetek přesahující 32 mld. Kč více než 520 tisícům účastníků.
  • Strategii spoření lze u KB Penzijní společnosti měnit několikrát ročně, a to ZDARMA. V porovnání s jinými investicemi nabízí penzijní spoření velmi nízké poplatky za správu.
  • Své úspory můžete s KB Penzijní společností sledovat on-line. V internetovém účtu můžete také měnit základní parametry smluv nebo žádat o výplatu dávek.
  • Zvýhodněné pobytové programy lázeňské a rekreační péče od partnerů KB Penzijní společnost a věrnostní karta SPHERE se slevami až 30 % v síti řádově 9 tisíc obchodů v ČR a SR.
Slavomír Dušek