• Domov
  • Novinky
  • Jakou cenu jste ochotni zaplatit za odstranění tetování?

Jakou cenu jste ochotni zaplatit za odstranění tetování?

Odstranění tetování nepatří mezi levné věci. Máte od mládí vytetovanou „kérku“? Školní léta vám skončila a čeká vás shánění zaměstnání. Pokládáte si otázku, zda vaše potetované tělo sníží šanci uspět ve výběrovém řízení?

Kérka je moderní, nicméně vašemu zaměstnavateli může připadat nevhodná vzhledem k tomu, že budete často komunikovat s významnými partnery firmy a bude záležet jakým dojmem zapůsobíte. Tvrzení se nemusí týkat zrovna vás.

Bude záležet jaké zaměstnání chcete hledat. Pokud patříte mezi ty, kteří eliminaci kérky řeší, uvádíme způsoby jak situaci řešit.

4 způsoby eliminace kérky:

  • Dermabrazí
  • Operací
  • Přetetování novou kérkou
  • Laserovým přístrojem

Dermabraze označuje starší způsob eliminace vaší ozdoby kůže. Ze čtyř výše uvedených způsobů asi nejméně oblíbeným, i když probíhá místním umrtvením klienta. Způsob eliminace klienti považují za celkem bolestivý, protože jde o vybrušování. Tím dochází k porušení i zdravé tkáně pigmentu. Probíhá dlouhé hojení pokožky, neboť vybrušováním vznikly ranky, které zanechávají okem viditelné jizvy, které nikdo z klientů nechce. Po zásahu se může objevit zánět. Pokud nemáte rádi bolest, tuto metodu bychom vám nedoporučili.

Jiným způsobem eliminace bývá podstoupení chirurgického zásahu. I ten se dělá místním umrtvením, během kterého dochází k eliminaci ostrým nožem a k následnému sešití pokožky. Operace vám nejspíš zanechá viditelné dopady. Chirurgickým zásahem se vhodněji eliminuje menší tetování. U rozsáhlejších vzniká větší zjizvení. Chirurgický zásah se dá provést jen na některých částech postavy. K dosažení úspěchu zásahu nevadí, pokud bylo tetování jakkoliv barevné. Rozhodnete-li se pro jeho eliminaci, zcela zmizí nehledě na použité škále barev.

Řada klientů využívá k eliminaci kérky přetetování. Způsob je méně bolestivý a výběr kvalitního tatéra vám zaručí potěšení z vynikající vizáže obrazce nebo nápisu. Díky tomuto způsobu se zbavíte tetování, které není hezké a nahradíte ho tetováním nově vybraným. Pozor – přetetovávat lze pouze jedenkrát. Nové tetování musíte pečlivě vybírat, abyste docílili úplného překrytí starého které chcete dát pryč.

Nejpopulárnějším a nejmodernějších způsobem bývá použití laseru. Představuje nejšetrnější způsob. Zásah není bolestivý a pro klienty nejvíce přívětivý. Tetování odstraníme pomocí laserových pulsů světla. Pulsy přístroje likvidují pigment v pokožce, ale nedochází k narušení buněk lidské pokožky. Nezůstane vám žádné zjizvení, pouze povrchový povlak, ale i ten brzy zmizí. Klienti uvítají krátkou dobu zásahu přístroje.

Cena odstranění tetování

Cena eliminace tetování je odlišná dle rozsahu inkoustem zabarvené plochy. Většina klinik poskytuje zaslání cenových kalkulací a odborné rady zdarma než podstoupíte plánovaný zásah. Přestože tetování můžete po čase přetetovat, nedoporučujeme v tomto směru příliš šetřit a vybírat neověřená pracoviště.

Přibližná suma eliminace kérky:

  • malé tetování 600 – 2 600 Kč
  • střední tetování 1500 – 3 000 Kč
  • rozsáhlejší tetování 2800 – 5 600 Kč
  • velké tetování od 4 600 nahoru

Přibližnou sumu jsme uvedli pro eliminaci vaší ozdoby kůže laserem, jenž je nejčastěji využívaným způsobem. Finance za zásah budou záležet na velikosti potetované oblasti, intenzitě zbarvení, četnosti úkonů na klinice, náročnosti zásahu, prestiži pracoviště a jiných okolnostech. Kontaktujte odborné pracoviště a domluvte se na přesném vyčíslení vašeho plánovaného zásahu.

Slavomír Dušek